Thursday, October 16, 2014

ဘာ့ေၾကာင့္ၿငိမ္ၿငိမ္ထိုင္ရတယ္ (ေလာကဓမၼ ဒႆနစာစုမ်ား)

ဤစာအုပ္တြင္-
- ဘာသာဝင္ဦးေရတိုးေအာင္ သာသနာျပဳသင့္သလား။
- သားရွင္ျပဳအလွဴ လွဴၾကသူမ်ားအေၾကာင္း။
- ညီခ်င္လွ်င္ ညြတ္ေပးရသည့္ သီအိုရီ။
- တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမ်ား။
- ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္။
- လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးလွ်င္ ေရအိုးခြဲသည့္ အယူအဆ မွန္/မမွန္။
- သမီးရည္းစားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး စသည့္ ေလာက ဓမၼေရးရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားစုစည္းထားပါသည္။

No comments: